Change
  FY 2008 FY 2009 Amount %
USM SHADY GROVE UNDERGRADUATE CENTER        
MANDATORY AUXILIARY FEE (Day Students)        
FULL TIME STUDENTS 480 504 24 5.0%
PART TIME STUDENTS - per credit hour 20 21 1 5.0%
         
FACILITIES FEE        
FULL-TIME STUDENT 158 166 8 5.1%
PART-TIME STUDENT  79 83 4 5.1%